Grup Municipal

INGRESSOS DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA PINEDA ANYS 2015

El grup Municipal ingressa 250€ mensuals per part del l’Ajuntament de Pineda de Mar

Retribució de l’Ajuntament de Pineda 1.644,78€

DESPESES GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA PINEDA ANY 2015

– Anunci Revista Local Ponent 160€
– Corona Ofrena Floral 11 de Setembre 38,72€
– Manteniment web 230,51
– Campanya 27S Catalunya Si que És Pot 101,57€
– Campanya 20D En Comú Podem 50€

Total: 580,80€

Romanent 2015: 1.063,98

MANTENIMENT SEU LOCAL D’ICV–EUIA PINEDA

Cost del local

Preu mensual del local : 150€

Més subministres d’aigua i llum. 50€ aproximadament cada mes.

El cost del local està finançat al 100% per la donació que dona el nostre regidor Marcos Ortega, 200€ mensuals.